Ventilatie

"Energie-efficiënte oplossingen voor een comfortabel en gezond binnenklimaat."

Werking

Het doel van ventileren is het realiseren van een gezond en comfortabel binnenklimaat en dit op de meest energiezuinige wijze. Dit is mogelijk door het afvoeren van vervuilde lucht, vocht en geuren en het opnieuw aanvoeren van verse (voorverwarmde) lucht.

In een huis waarin wordt geleefd (ademen, douchen, koken,…) ontstaat een vervuilt luchtklimaat. Indien je weet dat we gemiddeld 70% van onze tijd binnen doorbrengen is dit uiterst belangrijk. De huidige generatie woningen wordt in tegenstelling tot vroeger nagenoeg luchtdicht gebouwd (door zeer hoge isolatienormen). Bijgevolg is ventilatie noodzakelijk zodat vervuilde binnenlucht wordt afgevoerd en gefilterde propere buitenlucht wordt aangevoerd. Een gezond geventileerd binnenklimaat zal ertoe bijdragen dat vermoeidheid, schimmels, vocht- problemen, allergieën, muffe geuren, hoofdpijn,… maximaal worden vermeden/geneutraliseerd .

Mits een juiste bediening en dank zij sensoren kan de ventilatie aangepast worden aan elke woning en aan de wensen van haar bewoners. Op deze manier wordt een energie-efficiënt, comfortabel en gezond binnenklimaat gecreëerd. Zehnder bedieningselementen onderscheiden zich door hun grote gebruiksvriendelijkheid. Dankzij de driestandenschakelaar kunnen de ingestelde ventilatiewaarden gemakkelijk veranderd worden. Verder behoort een bedieningselement met tijdschakelprogramma en statusmeldingen tot de mogelijkheden. Voor wie meer comfort wenst, is er de ComfoControl Luxe.

Types ventilatie

Systeem D

Een D-systeem gaat evenveel vervuilde lucht afvoeren als verse lucht aanvoeren wat zich vertaalt in de naam balansventilatie. Zowel aan- als afvoer worden mechanisch geregeld via een ventilatie-unit.

Tevens wordt de warmte uit de afgevoerde lucht onttrokken door een warmtewisselaar en doorgegeven aan de vers aangevoerde buitenlucht zodat we nagenoeg geen warmteverlies (tot 95% thermisch rendement) kennen met een aangenaam binnenklimaat als resultaat.


Voordelen

 • Doordat de af- en aanvoer van vervuilde/verse lucht op een continue en gecontroleerde manier gebeuren, zal het binnenklimaat steeds van eenzelfde optimale kwaliteit zijn.
 • Door een constante warmterecuperatie zal het energieverlies minimaal zijn, zeker in vergelijking met een C-systeem. De meerprijs van een D-systeem zal zich dus snel terugverdienen omdat er nagenoeg geen warmteverlies is, resulterend in een besparing op uw stookkosten alsook een verminderde CO2 uitstoot.
 • Een D-systeem heeft geen raamroosters nodig: kostprijs daarvan valt weg alsook het esthetisch nadeel.
 • Doordat er ook warme (verse) lucht wordt aangevoerd, wordt er geen tocht gecreëerd.
 • Een D-systeem zal ook veel stiller werken: geen open roosters naar buiten maar wel geluidsdempers op de aanvoerkanalen met een zeer laag geluidsniveau als resultaat.
 • Doordat in de ventilatie-unit gebruik wordt gemaakt van filters zal het binnenklimaat zelfs beter zijn dan dat van buiten (zelfs fijnstof- of koolstoffilters zijn mogelijk).
 • Ramen en/of deuren hoeven niet meer regelmatig opengezet te worden om kamers te verluchten.
 • Standaard heeft de ventilatie-unit van Zehnder een zomerbypass. Hierdoor kan men in de zomer ‘s nachts de verschillende ruimtes op een natuurlijke wijze gratis koelen.
 • Automatische vorstbeveiliging.
 • Zehnder maakt gebruik van energiezuinige gelijkstroomventilatoren (tot 50% zuiniger).
 • Met de nodige ondersteuning, documentatie en legplannen is het mogelijk om een D-systeem zelf te plaatsen en kan een niet onbelangrijk bedrag worden bespaard.

Nadelen

 • Het kostenplaatje zal iets hoger liggen dan de alternatieven maar de meerkost laat zich snel terugverdienen door de warmterecuperatie.
 • Het belang van luchtdicht bouwen is bij dit systeem niet onbelangrijk.

Systeem C

Een ventilator gaat (mechanisch) de vervuilde binnenlucht afzuigen. Hierdoor worden de ruimtes in onderdruk geplaatst waardoor de verse buitenlucht via raamroosters op natuurlijke wijze zal worden aangevoerd. De regeling kan gebeuren via een standenschakelaar of via vraaggestuurde sensoren (aanwezigheid, vocht of CO). Voor dit systeem geeft Energie & Warmtetechniek de voorkeur aan Zehnder, omwille van hun innovatief, energiezuinig, duurzaam en uitgebreid gamma.

Voordelen

 • Doordat er geen aanvoerkanalen nodig zijn, zal de kostprijs lager liggen in vergelijking met een D-systeem. Vaak is systeem-C gemakkelijker te plaatsen in geval van een renovatie.
 • Met de nodige ondersteuning, documentatie en legplannen is het vrij simpel om een C-systeem zelf te plaatsen. Hiermee kan u een mooi centje uitsparen.
 • Een C-systeem is beperkt in onderhoud. (geen filters, weinig kanalen)

Nadelen

 • Een C-systeem zal de vervuilde maar ook verwarmde binnenlucht afvoeren. Dit betekent dat er energieverlies is.
 • Doordat er een warm binnenklimaat heerst en men koude buitenlucht aanvoert, zal er een convectie ontstaan wat vaak in de buurt van de raamroosters tocht zal creëren.
 • Doordat de raamroosters zelf afgeregeld kunnen worden, zal er vaak een onbalans ontstaan in de woning.
 • De roosters, met hun open verbinding naar buiten, vormen een vrijgeleide voor lawaai- en geurhinder.
 • De meerprijs van de raamroosters, dewelke voorzien worden door de fabrikant van uw ramen, dient eveneens in rekening te worden gebracht.
 • Tijdens de zomermaanden zal via de raamroosters ongewild niet alleen warme lucht worden binnen gehaald, maar ook insecten (indien er geen insectengaas voorzien is).
 • Geen automatische vorstbeveiliging en zomerbypass.

Luchtverdeelsystemen

Een goedwerkend ventilatiesysteem is een combinatie van een kwalitatieve ventilatie-unit en een performant luchtverdeelsysteem. Het innovatieve Zehnder ComfoFresh luchtverdeelsysteem is overal toepasbaar en zorgt voor een optimale luchtverdeling. Wij staan garant voor een stille ventilatie en een zuivere luchtverdeling dank zij de HDPE antistatische en hygiënische luchtkanalen. De verschillende types kanalen kunnen worden weggewerkt in een betonvloer, chape, vals plafond of muur.

zehnder ventilatieunit systeem D Montageplaat comfowell Luchtverdeelsysteem ventilatie infloor
Luchtverdeelsysteem ventilatie overgang comfotube naar comfotube flat Luchtverdeelsysteem ventilatie kruisstuk Gladde bocht HDPE comfotube flat ventilatie luchtverdeelsysteem comfotube flat Y-stuk ventilatie

Economisch

Warmteverlies door ventilatie ligt in veel woningen aan de basis van circa de helft van de stookkosten.

Deze verliezen kunnen met de Zehnder installatietechniek met 95% warmterecuperatie sterk worden verminderd. Afhankelijk van het type gebouw levert dit een energiebesparing van 30 tot 50% op.


Ecologisch

Verse lucht bevordert het welzijn, de slaap, hygiëne, concentratie en het prestatievermogen. Tochtvrije kamerlucht is goed voor de gezondheid. Dankzij de optionele fijnstoffilters (tegen stof en pollen), kunnen ook allergiepatiënten herademen. Een optionele enthalpie-warmtewisselaar (vochtrecuperatie) voorkomt dat de lucht 's winters te droog wordt.

Dankzij het uitgebreide gamma filters kunnen (schadelijke) stoffen, pollen en insecten worden tegengehouden. Tegelijk worden in huis gecreëerde (gevaarlijke) stoffen afgevoerd (vocht, geuren, CO, tabaksrook).


Kwaliteit

Uw woning wordt permanent voorzien van verse, zuivere lucht en tegelijkertijd worden vochtige lucht, kookgeurtjes en/of tabaksrook automatisch afgevoerd. Bovendien is Comfosystems uiterst gebruiksvriendelijk zodat u comfortabel kunt genieten van een aangenaam binnenklimaat met voorverwarmde verse lucht in de winter en voorgekoelde verse lucht in de zomer. Zehnder ventilatiesystemen zullen een aanzienlijke reductie betekenen op uw epb.

Dankzij een juist gedimensioneerde installatie en gebruikte materialen zal het geluid tot een minimum kunnen worden beperkt door gebruik te maken van:

 • geluidsdempende HDPE antistatische luchtkanalen
 • uiterst stille ventilatie-units (gelijkstroommotor)
 • luchtverdeelkast met ingebouwde geluidsdemper
 • aparte geluidsdemper met steenwolisolatie
 • geluidsdempende debietregelaars, geluidsdempende klembeugels
 • correcte dimensionering van kanalen en het debiet

Voor dit systeem kiest Energie & Warmtetechniek voor Zehnder, dewelke een uitgebreid, innovatief, energiezuinig en duurzaam gamma aanbiedt.


Prijs

Een C-systeem zal goedkoper zijn dan een D-systeem. Alles is echter afhankelijk van de situatie. Welk debiet is aangewezen? Hoeveel meter luchtkanalen zijn er nodig,……….

Richtprijzen voor ventilatiesystemen:
C-systeem: 1.400 € - 3.000 €
D-systeem: 4.000 € - 5.500 €
(richtprijzen zonder BTW en plaatsingskosten)

Vraag hier uw gratis offerte


DOE-HET-ZELF

Het zelf plaatsen van een ventilatiesysteem is mogelijk mits de juiste begeleiding. Wij bekijken samen wat u zelf kan en waar wij u kunnen ondersteunen. U ontvangt een op maat uitgewerkt legplan waarop alle ventielen en luchtkanalen kunnen worden afgelezen. Het opstarten en inregelen van het debiet, gebeurt steeds door ons zodat u, als eindklant, de onvoorwaardelijke garantie hebt op een perfect werkend ventilatiesysteem.


Onderhoud

Zehnder ventilatieapparaten zijn onderhoudsarm maar vragen af en toe toch enige aandacht. Zo moet het apparaat op de aanwezigheid van vuil gecontroleerd worden en de warmtewisselaar gereinigd. Dit alles hoofdzakelijk om de levensduur van de apparaten te verlengen en de efficiëntie/hygiëne van het systeem te vrijwaren. De unit zal zelf aangeven wanneer filters vuil zijn. Men schrijft voor om deze elke 3 maanden te reinigen en 1x per jaar te vervangen. Ook de ventielen moeten schoon gemaakt worden.

De luchtkanalen en de warmtewisselaar dienen om de 5 à 6 jaar te worden gereinigd.


Realisaties


FAQ

Doordat we steeds beter en meer luchtdicht bouwen, is het belang van ventileren uitermate groot willen we een gezond binnenklimaat creëren. Ventileren is niet alleen noodzakelijk maar ook verplicht. De tijd dat het openzetten van een raam voldoende was, ligt reeds lang achter ons.

Onvoldoende ventileren kan lijden tot concentratieproblemen, schimmels, futloosheid, hoofdpijn, allergieën, slapeloosheid, allerlei ziekten,...